top of page

Affald
Der skal bruges affaldsposer af en type og størrelse, der uden besvær kan glide igennem skraldesugene i gården (op til 15 liter). Kan man ikke med lethed få posen til at passere, er den formentlig for stor. Indkøbsposer må ikke anvendes, da de er alt for store og potentielt stopper affaldsløbet. 

Støder du på et stoppet skraldresug, prøv da et af de andre i alt seks skraldesug i gården.

Affaldsposen må ikke efterlades på jorden foran skraldesuget, da dette tiltrækker skadedyr som f.eks. rotter og ræve.

 

 • Affald der SKAL i skraldesuget til dagrenovation: 

  • Madaffald

  • Mælkekartoner

  • Elpærer med glødetråd

  • Bleer og hygiejneaffald

  • Flamingo

  • Aske fra brændeovn (i lukket pose)

  • Vådt og snavset pap og papir

  • Små brændbart (træ m.m.)

 

 • Affald som IKKE MÅ komme i beholderen til dagrenovation:

  • Genanvendeligt affald

  • Batterier og farligt affald

Se herunder hvor og hvordan du afleverer:

     STORSKRALD

     FARLIGT AFFALD

     GLAS

     HÅRD PLAST

     METAL

     PAP & KARTON

     PAPIR


Læs i øvrigt mere om håndtering af affald på Frederiksbergs kommunes hjemmeside www.frederiksberg.dk/affald

Cykler barnevogne, klapvogne m.v.

Ejerforeningen kan desværre ikke stille en kælder til rådighed, men cykelskure og cykelstativer i gården kan benyttes. Bemærk at der ikke må parkeres cykler, barnevogne, klapvogne osv. i affaldsrummet eller i opgangene!

Knallert/motorcykel
Knallerter og motorcykler må ikke henstilles i ejendommens gård.

Tæppe- og møbelbankning
Tæppe- og møbelbankning må kun finde sted i gården.

Musik/støj
Musik og støjende underholdning i øvrigt må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig efter kl. 22.00. Større arrangementer meddeles ved opslag nederst i opgangen i rimelig tid.

 

Det er ikke tilladt at frembringe støj fra boremaskiner, værktøj o.l. mellem kl. 19.30 og 08.00.

 

Tørring af tøj
Tøj må kun tørres på stativerne i gården samt på tørreloft. Tørring må ikke finde sted på trapper eller fra vinduer. Tøj, som hænger på tørreloft, må ikke dryppe på gulvet.

 

Vinduer/døre
I sne-, regn-, frost- og stormvejr skal alle vinduer på lofter i kælderrum og trappeopgange være lukkede.

Grill- og havemøbler
Grill-, havemøbler o.l., der stilles i gården, er til almen brug for beboerne.
 

Skader
Knuste ruder, huller i taget, vandskader og/eller andre skader på ejendommen skal hurtigst muligt meddeles bestyrelsen.


Rygepolitik

Rygning i foreningens bygninger er kun tilladt i beboerens egen lejlighed. Dvs., at al rygning i fællesområder i ejendommens bygninger, herunder trappeopgange, loftrum, kældergange og porte, er forbudt. Såfremt der ryges på fortovet eller i gården ved ejendommens døre, skal der vises hensyn. Rygeren skal sikre, at alle cigaretskod opsamles og smides forsvarligt ud med øvrig dagrenovation. Det er i den forbindelse ikke tilladt at opstille åbne ”askebægre-beholdere” ved foreningens bygninger, eller efterlade cigaretskod på jorden. Husk på, der dagligt færdes mange små børn og kæledyr i gården.

 

Kort sagt; ryger du, ryd da selv op, brug din sunde fornuft og smid alle cigaretskod ud på en forsvarlig og omsorgsfuld måde!

Bredbånd/Internet
Ejerforeningens antenneanlæg (YouSee) kan anvendes som bredbåndsforbindelse til at komme på internettet med. Det er en forudsætning, at man er tilsluttet kabel-tv (se nedenfor). Abonnementsaftale om internet skal indgås direkte af den enkelte ejer med YouSee. I forbindelse med bestilling af abonnement kan det være hensigtsmæssigt at oplyse, at ejerforeningens antenneanlæg er registreret under kundenummer 600 608 098 hos YouSee. Dette kan lette bestillingen, da det tidligere har været et problem for YouSee at håndtere, at aftalen om kabel-tv-anlægget er indgået med ejerforeningen, mens internetaftalerne indgås direkte med de enkelte ejere. Derfor har YouSee ikke har kunnet se, at det er teknisk muligt for den enkelte ejer at oprette et internetabonnement.

 

Kabel-tv

Ejerforeningen er tilsluttet YouSees kabel-tv. Man kan kun få YouSees 'fuldpakke', hvilket vil sige små 60 danske og udenlandske/internationale tv-kanaler + en lang række radiokanaler. Det koster p.t. ca. 1.146 kr. pr. kvartal. Deltagelsen i fællesantenneordningen er frivillig, og hvis din eller jeres lejlighed ikke er tilsluttet, og du/I ønsker dette, kan der rettes henvendelse til ejerforeningens administrator. Opkrævningen af betalingen for kabel-tv foretages af administrator sammen med opkrævningen af fællesudgifter. Se hvilke kanaler og radiostationer, der aktuelt indgår i YouSees fuldpakke på http://yousee.dk

Fejl og skader på fællesarealer, fællesinstallationer, bygninger m.v. 
Opstår der fejl eller skader på fællesinstallationer, bygninger osv., skal man kontakte bestyrelsen (bestyrelsen@adilsevej-roarsvej.dk), der så vil formidle den videre kontakt.

Maling og farvevalg
Det er de enkelte ejere af lejlighederne, der har ansvaret for maling og vedligeholdelse af ydersiderne af både egne vinduer og hoveddøre/dørkarme. For at sikre det samme farvevalg i den enkelte opgang, har bestyrelsen besluttet, at der skal benyttes følgende farver:
 

 • Adilsvej 9:

  • Hoveddøre: Sandfarvet S3010-Y20R

  • Dørkarme: Sandfarvet S3010-Y20R

 • Adilsvej 9A:

  • Hoveddøre: Modehvid U-308

  • Dørkarme: Modehvid U-308

 • Roarsvej 24:

  • Hoveddøre: Modehvid U-308

  • Dørkarme: Alu-grå U-304 


Til vinduer, udvendigt bruges Gori nr. 250 lys dodenkop.

Til hoveddøre og dørkarme skal der benyttes maling af typen Flügger Alflex 40, som også er den type maling, farvekoderne refererer til. 


Navneskilte
Navneskilte til dørtelefonen laves og isættes af ejerforeningen. Vil du have lavet et nyt navneskilt til dørtelefonen, skal du henvende dig til bestyrelsen på navneskilt@adilsvej-roarsvej.dk med oplysninger om adressen, - etage og dør (st., tv. el. th.) - samt hvilke(t) navn(e), der skal stå på skiltet. 


Navneskilt til hoveddøre og postkasser er valgfrie og pålægger den enkelte ejer.

Nøgler
Gadedørsnøgler passer til alle hoved- og bagtrappedøre i foreningen samt mellemgangen under Adilsvej 9. Mellemgangen ved Roarsvej tilhører Andelsforeningen Roarsvej 20-22, men der er indgået en aftale med andelsforeningen om, at vi kan benytte den. Der kræves en særskilt nøgle til denne dør. Nøgler til hoved- og bagtrappedøre samt til mellemgangen ved Roarsvej kan købes ved henvendelse til bestyrelsen. Der findes desuden en nøgle til gården, som kan købes ved henvendelse til gårdlauget. Denne passer til de to store porte på hhv. Roarsvej og Adilsvej.

Trappevask 
Over fællesudgifterne betales der for trappevask. Fortrapperne vaskes én gang om ugen, mens bagtrapperne vaskes én gang om måneden.

Vand 
Vand er gradvist blevet dyrere og udgør en betydelig del af fællesudgifterne. Der opfordres derfor til, at man altid sikrer sig, man ikke har dryppende haner eller løbende toiletter, da det hurtigt kan blive en bekostelig affære for ejerforeningen.

Varme
Ejendommen er tilsluttet fjernvarmenettet, og der er installeret et "intelligent", computerstyret fjernvarmeanlæg, som sikrer den mest optimale udnyttelse af fjernvarmen og dermed så lave varmeudgifter som muligt. Anlægget er styret af udendørstemperaturen, således at jo koldere det er, jo varmere vand cirkulerer der i radiatorerne. Når udendørstemperaturen overstiger 17 grader, slår anlægget automatisk fra, og det er således ikke muligt at få varme på radiatorerne.

Der udarbejdes én gang årligt et varmeregnskab af Siemens Building Technologies. Varmeregnskabet er baseret på de enkelte lejligheders selvaflæsning, dels af varmtvandsmåleren, dels af de digitale målere, der sidder på samtlige radiatorer. Selvaflæsningerne foretages typisk i januar/februar.

I forbindelse med flytning/salg er sælger og køber selv ansvarlige for at få aflæst radiatorer og varmtvandsmålere.

Håndværkere

Valg heraf står den enkelte frit for, men foreningen har gode erfaringer med - og bestyrelsen opfordrer til at benytte - nedenstående:

VVS

Oplysninger kommer snart

 

El

Islev-elektrikeren ApS

Hvidsværmervej 147

2610 Rødovre

 

CVR: 75 25 34 19

Tlf.: 44 94 08 48

bottom of page